domingo, 28 de enero de 2018

CONCURSO CARTEIS ENTROIDO AMPA

Os membros da ANPA organizan un concurso para elixir o cartel que anuncie o entroido do noso colexio. Os alumnos/-as presentarán voluntariamente os seus traballos antes do venres 2 de febreiro.
O titor escollerá ó mellor dos presentados na súa clase e entregarallo á ANPA. Os traballos non poden ter o nome visible no cartel.